Privacybeleid PMH Enibas

De bescherming van uw gegevens is voor PMH Enibas van groot principieel belang.
Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens.
Verder willen we u informeren over uw rechten.

PMH Enibas, gevestigd te Rozenburg zh, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens:
  http://www.pmhenibas.nl email:info@pmhenibas.nl
  Eigenaar van PMHEnibas is de Functionaris Gegevensbescherming van PMH Enibas hij is te bereiken via info@pmhenibas.nl
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken:
  PMH-Enibas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pmhenibas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
  PMH Enibas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  Het afhandelen van uw betaling, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om goederen en diensten bij u af te leveren.
 4. Geautomatiseerde besluitvorming:
  PMH Enibas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PMH Enibas) tussen zit.
 5. PMH Enibas gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
  Personal computer voor beheer, webhosting met SQL database voor opslag van alle relevante data.
 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
  PMH Enibas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  U kunt de gegevens die u zelf in onze diensten opslaat, wijzigen en verwijderen.
  Reservekopieën in onze backupsystemen worden automatisch maar met een zekere vertraging gewist.
 7. Delen van persoonsgegevens met derden:
  PMH Enibas verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
  PMH Enibas gebruikt mogelijk alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
  Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
  Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PMH-Enibas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pmhenibas.nl.
  Na uw verzoek sturen wij u een email met daarin de opdracht te bevestigen.
  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  PMH Enibas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
  PMH Enibas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@pmhenibas.nl